ТИКОВО МАСЛО

КалкулаторЛитри

Един слой готов вид.

 

MASSIVELINE – ТИКОВО МАСЛО

ОПИСАНИЕ:     massiveline_tik

Готова за директна употреба маслена смес за всякакви нелакирани дървени повърхности на закрито или открито. Веднъж нанесена, придава на повърхността водостойчива защита с приятен натурален ефект. Лесна за нанасяне с дълбоко проникване, което предпазва дървесината от неблагоприятните атмосферни  условия и увреждащи фактори, като подчертава тона и естествена красота на  дървото.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Изключително подходящ за приложение върху външни повърхности, които са в непрекъснат или чест контакт с вода – около плувни басейни, стълби, палуби, градински мебели и др.

Нанасяне: Нанася се с четка като след това се разнася по повърхността с чист парцал.

Разходната норма на продукта варира значително в зависимост от вида на дървото и състоянието на третираните повърхности 18 – 20 м2/Л.

Пълно съхнене 24 часа.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ: 5 годинивъв фабрично затворена опаковка, на прохладно, защитено от замръзване помещения.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (S ФРАЗИ):

S2 :Да се съхранява на недостъпни за деца места.

S16 : Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.

S23: Да не се вдишва газа/дима/парите/аерозола .

36/37/39:Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето.

S46: При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ (R- ФРАЗИ ):

R10: Запалим.

R65: Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.

clean twist paint time close poison

Почистете

повърхността

Разбъркайте

Нанесете

с четка

Интервал

между слоевете

12 – 24 часа

Плътно

затворете

Вреден

Опаковки (л)

1/4

1/2

1/1

GL

BD

BD

 0,75*

2.5**

Не съдържа олово.

Продуктът е произведен в заводите на компания « DYO» в съответствие с изискванията на следните стандарти :

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS18001:2008

TS ISO 10002:2006

В компанията се прилага методът «6-сигма».