2К ПОЛИУРЕТАНОВО ЛЕПИЛО ЗА ПАРКЕТ

polin tixo-pol ile ilgili görsel sonucupolin tixo-pol ile ilgili görsel sonucu

POLIN TIXO-POL – ПУ 2К ЛЕПИЛО ЗА ПАРКЕТ
ОПИСАНИЕ : Двукомпонентно полиуретаново лепило, без разтворители, с отлични свойства, устойчиво на вода и влага. Продуктът е подходящ за използване при лепене на всички видове паркет върху всякакви повърхности, напр. цимент, керамика, мрамор, дърво.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
Смесете Компонент II (втвърдител) и Компонент I (основен компонент)
• Разбърква се до постигане на еднороден цвят
• Нанесете сместа с назъбена мистрия
• Сместа трябва да се прилага в рамките на 40 минути.
• Работно време при температура 20°С е приблизително 50-60 минути
• Паркетът трябва да се фиксира максимум 30 минути след прилагането на продукта
• Разходната норма е около 1,5 кг/м²
I. Компонент : Смес от Полиол и CaCO3
II. Компонент: Изомери и хомолози на дифенилметандиизоцианат
СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ: мин.1 год.
ecocolect

• Повърхността трябва да бъде суха и чиста.
• Продукт, размазан върху паркета може да се почисти с разредител в рамките на 5-10 минути.
• В случай на контакт с очите изплакнете обилно с вода и се консултирайте с лекар незабавно.
• Препоръчва се използването на ръкавици.
• Почистете инструментите с разредител, ацетон и др. веднага след употреба
За да се направи правилно прилагане температурата на пода и стаята
• температура на пода трябва да бъде минимум 15 ° C
• Температурата в помещението трябва да бъде минимум 18 º C
Измерване на температурата трябва да се направи с подходящи устройства
S2 Да се пази далече от достъп на деца.
R22 Вреден при поглъщане.
R38: Дразни кожата
В съответствие с Директива 2004/42/EC относно съдържание на ЛОС
Вътрешни/външни декоративни и покривни бои за дърво, метал или пластмаса – ППОР 400/280

gloves glasses