ФИННА ШПАКЛОВКА

dyoritDYORIT – ФИННА ШПАКЛОВКА ЗА ВЪТРЕШНИ СТЕНИ 

Описание : Готова за употреба. Финна шпакловка за вътрешни стени на основата на P.V.A. емулсия.

Устойчив на вода и влага. Не възпрепятства дишането на стената, увеличава устойчивостта на боята и намалява разхода.

Приложение : Прилага се върху всякакъв вид вътрешни стени за получаване на перфектна гладка повърхност. С помощта на широка спатула се нанася върху неравните повърхности, за да се получи гладка финна повърхност. За подравняване се използва финна шкурка или преди изсъхване на шпакловката се полира с кече.

Съхнене: След 2-3 часа може да се обработва с шкурка.

Покривност : 1,5 – 2,5 м2/кг.

Забележка : Температурата на повърхността следва де е над +5 С.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ 3 години , във фабрично затворена опаковка, на прохладно и защитено от замръзване помещения.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (S-ФРАЗИ):

S 2 :Съхранявайте на места недостъпни за деца. S61: Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/информационния лист за безопасност

clean ready twist time freeze temp

Почистете

повърхността

Готов за употреба Разбъркайте Пълно изсъхвane: 6 ч Пазете от замръзване

Температура

при нанасяне: 5-35о С

** За постигане на оптимални резултати , трябва да се спазват точно указанията за работа с продукта.

Опаковки (кг)

1/4

1/2

1/1

GLN

ONL

BDN

 4,5*

25**

Продуктът е произведен в заводите на компания DYO в съответствие с изискванията на стандартите:

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS18001:2008

TS ISO 10002:2006

В компанията се прилага методът « 6-Сигма».