ГРУНД ЗА ГИПСКАРТОН И ГИПСОВИ ШПАКЛОВКИ

КалкулаторЛитри

Един слой готов вид.

albinALBİN – ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГИПСОВ ГРУНД  

ОПИСАНИЕ : Готов за употреба, дълбокопроникващ интериорен грунд на основата на акрилатна емулсия.

Използва се за грундиране на гипсокартон, гипсова шпакловка , силно попиваща варова основа.


Приложение : Стените за полагане трябва да бъдат почистени от прах, люспести ронливи повърхности и мазнини. Нанася се с четка или валяк на един или два слоя в зависимост от попивната способност на основата .


РАЗХОД : 13-16 м2/л, за един слой , в зависимост от основата .

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ 3 години , във фабрично затворена опаковка, на прохладно и защитено от замръзване помещения.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (S-ФРАЗИ):

S 2 :Съхранявайте на места недостъпни за деца. S61: Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/информационния лист за безопасност

clean ready twist paint roller time freeze temp

Почистете

повърхността

Готов за употреба Разбъркайте Нанесете с четка Нанесете сваляк Пълно изсъхв.:6 ч Пазете от замръзване

Температура

при нанасяне

5-35о С

** За постигане на оптимални резултати , трябва да се спазват точно указанията за работа с продукта.

Опаковки (л)

1/4

1/2

1/1

GLN

ONL

BDN

 4*

17.5**

* с 4 л се покрива площ от 52 – 64 м².

** 17,5 л се покрива площ от 227,5 – 280 м².

Продуктът е произведен в заводите на компания DYO в съответствие с изискванията на стандартите:

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS18001:2008

TS ISO 10002:2006

В компанията се прилага методът « 6-Сигма».