НЦ РАЗРЕДИТЕЛ

ОПИСАНИЕ : Използва се за разреждане на всякаки видове НЦ бои и лакове , при нанасянето им с четка, валяк или пистолет. Употребява се също за измиване на бояджийски инструменти.

Точка на възпламеняване : 38ºC