Индустриална алкидно-рапидна боя

КалкулаторЛитри Боя

Един слой готов вид.

(051) – Бързосъхнеща Индустриална алкидно-рапидна боя за финиш покритие

Описание:
Бързосъхнеща, полуматова боя за финиш покрития. Създадена на базата на модифицирани алкидни смоли с висока покривност.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ :
051 е икономична боя за финишни покрития, която може да се нанася върху метални тръби, селскостопански инвентар и машини, стоманени  конструкции и други метални части и повърхности.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ :
Код:

Сериен номер  051-
Цвят:
Предлага се в широка цветова гама по RAL.
Модификация:
Полумат
Плътност:
1.22-1.61 g/ml (в зависимост от цвета )
Твърди частици (проценти):
Тегловни проценти: 60-74 (в зависимост от цвета )
Обемни проценти: 45-58 (в зависимост от цвета )
Начин на нанасяне:
пръскане с пистолет , потапяне
Визкозитет:
18-20 секунди/DIN CUP 4/20ºC
Използван разредител:
Синтетични разредители : 822-9008 – бърз и 822-9411 – бавен
Време на съхнене:
Съхнене на допир : 5-6 минути
Монтажно съхнене :1-2 часа /20ºC
Пълно съхнене: 24 часа /20ºC
Разходна норма : 10 – 12 m2/lt (based on 30 – 40 μ dry film thickness)
Температура на възпламеняване:
Под 21ºC
Период на съхраняване:
Най-малко 1 година при стайна температура в затворена опаковка.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Индустриалната боя се нанася върху грундирана повърхност със Синтетичен грунд (серия 531), или ако се изисква по-голяма резистентност със Синтетичен грунд (серия  502-). Може да се нанася в 2 слоя и се разрежда със Синтетичен разредител (серия 822-9008 бърз или 822-9411 бавен) до вискозитет 18-20 секунди/DIN CUP 4/20ºC.

Мерки за безопасност: Индустриалната боя може да е опасна за здравето, ако не се използва по подходящ начин, и да причини големи щети. Затова по време на неговото транспортиране, съхраняване и използване трябва да се вземат необходимите предпазни мерки.

Символично означение: Xn,F
Знаци за опасност R: 11-20/21/22
Предупреждение за опасност S: 16-20/21-24/25-38

! Тази информация се базира на лабораторни изследвания и практическо използване в течение на дълги години. Добри резултати ще се получат само при прилагане на системата в специално определени условия. Нашата фирма не отговаря за негативни резултати, получени при използване на  продукта в различни от посочените условия. В такива случаи се съветвайте с нашия отдел за техническа помощ.