ИНДУСТРИАЛЕН ГРУНД

КалкулаторЛитри

Един слой готов вид.

 

Industrial Undercoat (531) – Индустриален Синтетичен грунд

Описание:
Индустриален синтетичен грунд, създаден на базата на модифицирани алкидни смоли с висока покривност, матов, бързосъхнещ.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ :
Индустриалният синтетичен грунд е икономичен, който може да се използва за грундиране на селскостопански инвентар и машини, метални повърхности, стоманени конструкции и други метални изделия.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ :
Код: 531
Цвят:
Сив и червен
Модификация:
Мат
Плътност:
1.45-1.55 g/ml
Твърди частици (проценти):
Тегловни проценти: 68-70 (в зависимост от цвета)
Начин на нанасяне:
пръскане с пистолет, потапяне
Визкозитет:
18-20 секунди/DINCUP 4/20ºC
Използван разредител:
синтетични разредители :  / 822-9008- бърз и 822-9411- бавен /
Време за изсъхване:
Съхнене на запрашаване: 4-5 минути/20ºC
Съхнене на допир            : 8-10 минути/20ºC
Температура на възпламеняване:
Над 21ºC
Период на съхраняване:
Най-малко 1 година при стайна температура в затворена опаковка.
Разходна норма :
При дебелина на слоя 30 микрона с 1 кг. се покриват 10-12м2.

Приложение:
Индустриалният грунд (сериен номер  531-) може да се нанася върху повърхности, механично или пясъкоструйно почистени. След като повърхността е почистена, индустриалният грунд се разрежда до вискозитет 18-20 секунди /DIN CUP 4/20ºC и се нанася на 1-2 слоя/. За финиш покритие се използват бои със серийни номера 051(алкидно-рапидни полумат), 071(рапидни полугланц), 072(рапидни гланцови).Боята  се нанасят 3 часа  след полагане на грунда.
Индустриалният грунд може да е опасен за здравето, ако не се използва  по подходящ начин, и да причини големи щети. Затова по време на неговото транспортиране, съхраняване и използване трябва да се вземат необходимите предпазни мерки.

 ! Тази информация се базира на лабораторни изследвания и практическо използване в течение на дълги години. Добри резултати ще се получат само при прилагане на системата в специално определени условия. Нашата фирма не отговаря за негативни резултати, получени при използване на  продукта в различни от посочените условия. В такива случаи се съветвайте с нашия отдел за техническа помощ.